MISTRZOSTWA MAŻORETEK POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ - PUSTKÓW-OSIEDLE

 

DODATKOWE NOMINACJE NA MP 2021 Z ESTRADY PUSTKÓW-OSIEDLE

 

 

MISTRZOSTWA MAŻORETEK POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ - WYNIKI

 

MISTRZOSTWA MAŻORETEK POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ - GRAFIK PREZENTACJI

 

 

Plakat Pustkow

 

 

 

 

Załączniki:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Karta zgłoszeniowo-startowa

3. Regulamin Estrady

4. Regulamin COVID 19

5. Ośwadczenie uczestnika w związku z COVID 19,  klauzula informacyjna RODO oraz  zgoda na przetwarzanie danych osobowych dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych